break_eur

After the crisis of 2009 and the failure of different US banks and the nationalizations of various others the Stock and Obligation markets changed dramatically.

Since 2010 there is a huge debate around the collapse of the Euro area and the necessary actions that Europe, as a whole and as separate countries, should take to avoid the break-up of the Union.

In this scenario several options are on the table and different institutions already have plan B ready to react to the different possible impacts provoked by the shocks and escape from the Euro zone.

The instability of the European market and currency speculation reduced the possibilities of investors to clearly understand how to prevent loss, not only on stock values but also in the currency area.
Volatility seems to be owning the current market scenarios and institutions are struggling to get advantages for the internal and external stakeholders.
All the analysts seem to recommend to leave the Europe funds and invest in other markets to avoid the shocks.
Could this be an opportunity, or are we actually accelerating the collapse of Europe?
Germany appears to be the only foothold stable enough for economic strategists to follow and execute upon.
But what will happen if France, Spain and Italy are loosing the power to buy German products?

Political decisions are currently heavily influencing the market volatility and the believe of certain analysts is that some banks in Europe are still solid.
For all these reasons companies and institutions should adapt a mechanism to proactive understand investment flows and the trends. Managers need, more than ever before, to deliver the right decisions for increasing shareholder value and must avoid toxic stocks and obligations in their portfolio.

Many companies are providing software and Business Intelligence solutions for this challenge, but only few are able to deliver a successful experience and predict trends.
BIASAP has partnered with the major investment software solution providers to deliver on that promise.

Na de crisis van 2009 en het falen van verschillende Amerikaanse banken en de nationalisaties van anderen over de hele wereld de Stock en Obbligation markt veranderd drammatically. Sinds 2010 is er een groot debat over de ineenstorting van de Euro crisis en de noodzakelijke acties die de Europa als organisatie en de verschillende afzonderlijke landen moeten nemen om het uiteenvallen van de Unie te voorkomen. In dit scenario verschillende opties liggen op tafel en de verschillende instellingen beschikken reeds over plan B klaar om te reageren op de verschillende mogelijke effecten provocated door de schokken, de Euro-zone te ontsnappen. De instabiliteit van de Europese markt en speculatie beperkt de mogelijkheid van de belegger om duidelijk te begrijpen hoe om te voorkomen dat verloren gaat, niet alleen in sokken waarden, maar ook op de valuta-gebied.  Volatiliteit lijkt te bezitten van de markten nu en organisaties, instellingen worstelen om voordelen te krijgen voor de interne en externe stakeholders.  Alle analisten lijkt te adviseren bij de Europa-fondsen te verlaten en in andere markten te investeren om de schokken te vermijden.  Zou dit een kans of zijn we echt het assisteren van de ineenstorting van Europa?  Duitsland lijkt de enige zekere prieel, maar wie is de aanschaf van de auto’s geproduceerd in de “deelstaat” als Frankrijk, Spanje en Italië verliezen het vermogen in geld?  Politieke beslissingen zijn op dit moment het beïnvloeden van de volatiliteit van de markt en de belive voor sommige andere analisten is dat sommige banken in Europa nog steeds stevig zijn.  Om al deze redenen bedrijven en instellingen moet aanpassen mechanisme om pro-actief te begrijpen investeringsstromen en deze trend zet dat op de plek Investment managers meer dan voorheen de levering juiste beslissingen te nemen om de waarden voor aandeelhouders te verhogen en om giftige sotcks en obbligations hebben in hun portefeuille te vermijden  Veel bedrijven zijn het leveren van software en business intelligence rond dit marktsegment, maar slechts weinigen zijn in staat om succesvolle ervaring en predecting trends te leveren.