BIASAP is creating a new App for strategic decision support, connecting ERP and BI to Social Networks like Facebook and Twitter

This is the busy season for a mobility analyst. This is the time of the year when I achieve my frequent flyer mileage targets. This is also the time when I meet many new friends and mobility experts. In the next few weeks I will be presenting three mobile strategy workshops.

Boston, June 7th

London, June 12th

London, June 18th

In these half-day workshops I will be covering:

 • The latest research numbers on enterprise mobility
 • Mobile Analyst Insights into the Trends – what the trends mean for your company
 • Mobile Business Strategies
 • Mobile IT Strategies
 • Challenges
 • Recommendations
 • Q&A

Each of these mobile strategy workshops are small events organized around a breakfast or lunch. The venues are small and the number of seats will be limited, but if you and/or your colleagues would like to attend, please email me and I will see what I can do. This is the 2012 version of the Eggs with Benedict, Enterprise Mobility Tour. These workshops are sponsored by enterprise mobility consultants and/or mobile solution providers, but focused on research data, advice, education and recommendations.

I hope to see you!

Dit is een drukke tijd van het jaar voor een analist van mobiele toepassingen. In deze tijd haal ik mijn frequent flyer-mijlen. Dit is ook de tijd dat ik veel nieuwe vrienden en mobiliteit deskundigen ontmoet. In de komende weken geef ik drie workshops over mobiele strategieën.

Boston, 07 juni

Londen, 12 juni

Londen, 18 juni

In deze workshops van een halve dag behandel ik:

 • De laatste onderzoekscijfers over zakelijke mobiliteit
 • Mobile Analyst Inzicht in de Trends – wat de trends betekenen voor uw bedrijf
 • Mobile Business Strategieën
 • Mobiele IT-strategieën
 • Uitdagingen
 • Aanbevelingen
 • Q & A

Elk van deze workshops zijn kleine evenementen georganiseerd rond het ontbijt of de lunch. De zalen zijn klein en het aantal plaatsen is beperkt, maar als u en / of uw collega’s een workshop willen bijwonen dan kunt u mij mailen, en dan zal ik mijn besdoen voor u een plaatsje te vinden. Dit is de 2012 versie van de Eggs with Benedict, Enterprise Mobility Tour. Deze workshops worden gesponsord door zakelijke mobiliteitconsultants en / of mobiele aanbieders van oplossingen, maar zijn gericht op onderzoek van gegevens, advies, onderwijs en aanbevelingen.

Ik hoop je te zien!

SAP Mobilizes ERP, Hints at Cloud Strategy, Gives HANA Big Data Support

By David Roe (@druadh20) May 16, 2012

Featured Download: The Definitive Guide to Content Migration by Kapow Software

With Sapphire Now, SAP’s annual gathering coming to a close later today, it’s hardly surprising that there is a bit of something for everyone. There’s cloud, mobile and databases, with the ERP king announcing the release of around 70 apps that do different things with different systems.

The idea behind the new releases is to make people more productive by enabling them use their enterprise systems on the road and on-premises.

SAP’s Mobile Stratergy

Over the course of the three-day Orlando meeting, there were numerous references to the difference this is going to make in people’s working life.

But SAP said that last year, too — and probably the year before that, but I’ve no record of that — so it’s not exactly breaking news.

What is new is that SAP has released a bunch of mobile apps that will interact with its software in such a way that users will be able to access and work with that software remotely.

SAP ERP mobiliseert, Hints op cloud-strategie, geeft HANA Big Data Support

Door David Roe (@ druadh20) 16 mei 2012

Featured Download: The Definitive Guide to Content migratie door KapowSoftware

Met Sapphire Nu, de jaarlijkse bijeenkomst van SAP ten einde loopt later vandaag, is het niet verwonderlijk dat er een beetje voor elk wat wils. Er is cloud, mobiel en databases, met het ERP-koning de aankondiging van de release vanongeveer 70 apps die verschillende dingen te doen met verschillende systemen.

Het idee achter de nieuwe releases is om mensen productiever door hen in staathun bedrijfssystemen te gebruiken op de weg en op locatie.

Mobile Stratergy SAP

In de loop van de driedaagse Orlando vergadering waren er talrijke verwijzingen naar het verschil dit gaat maken in mensen die het werkzame leven.

Maar SAP zei dat het afgelopen jaar, ook – en waarschijnlijk het jaar daarvoor,maar ik heb geen verslag van dat – dus het is niet echt breaking news.

Nieuw is dat SAP heeft een bos van mobiele apps die interageren met de software op een zodanige wijze dat gebruikers in staat zal zijn om toegang te krijgen en met die software werken op afstand vrijgegeven.