BIASAP is creating a new App for strategic decision support, connecting ERP and BI to Social Networks like Facebook and Twitter

This is the busy season for a mobility analyst. This is the time of the year when I achieve my frequent flyer mileage targets. This is also the time when I meet many new friends and mobility experts. In the next few weeks I will be presenting three mobile strategy workshops.

Boston, June 7th

London, June 12th

London, June 18th

In these half-day workshops I will be covering:

 • The latest research numbers on enterprise mobility
 • Mobile Analyst Insights into the Trends – what the trends mean for your company
 • Mobile Business Strategies
 • Mobile IT Strategies
 • Challenges
 • Recommendations
 • Q&A

Each of these mobile strategy workshops are small events organized around a breakfast or lunch. The venues are small and the number of seats will be limited, but if you and/or your colleagues would like to attend, please email me and I will see what I can do. This is the 2012 version of the Eggs with Benedict, Enterprise Mobility Tour. These workshops are sponsored by enterprise mobility consultants and/or mobile solution providers, but focused on research data, advice, education and recommendations.

I hope to see you!

Dit is een drukke tijd van het jaar voor een analist van mobiele toepassingen. In deze tijd haal ik mijn frequent flyer-mijlen. Dit is ook de tijd dat ik veel nieuwe vrienden en mobiliteit deskundigen ontmoet. In de komende weken geef ik drie workshops over mobiele strategieën.

Boston, 07 juni

Londen, 12 juni

Londen, 18 juni

In deze workshops van een halve dag behandel ik:

 • De laatste onderzoekscijfers over zakelijke mobiliteit
 • Mobile Analyst Inzicht in de Trends – wat de trends betekenen voor uw bedrijf
 • Mobile Business Strategieën
 • Mobiele IT-strategieën
 • Uitdagingen
 • Aanbevelingen
 • Q & A

Elk van deze workshops zijn kleine evenementen georganiseerd rond het ontbijt of de lunch. De zalen zijn klein en het aantal plaatsen is beperkt, maar als u en / of uw collega’s een workshop willen bijwonen dan kunt u mij mailen, en dan zal ik mijn besdoen voor u een plaatsje te vinden. Dit is de 2012 versie van de Eggs with Benedict, Enterprise Mobility Tour. Deze workshops worden gesponsord door zakelijke mobiliteitconsultants en / of mobiele aanbieders van oplossingen, maar zijn gericht op onderzoek van gegevens, advies, onderwijs en aanbevelingen.

Ik hoop je te zien!

break_eur

After the crisis of 2009 and the failure of different US banks and the nationalizations of various others the Stock and Obligation markets changed dramatically.

Since 2010 there is a huge debate around the collapse of the Euro area and the necessary actions that Europe, as a whole and as separate countries, should take to avoid the break-up of the Union.

In this scenario several options are on the table and different institutions already have plan B ready to react to the different possible impacts provoked by the shocks and escape from the Euro zone.

The instability of the European market and currency speculation reduced the possibilities of investors to clearly understand how to prevent loss, not only on stock values but also in the currency area.
Volatility seems to be owning the current market scenarios and institutions are struggling to get advantages for the internal and external stakeholders.
All the analysts seem to recommend to leave the Europe funds and invest in other markets to avoid the shocks.
Could this be an opportunity, or are we actually accelerating the collapse of Europe?
Germany appears to be the only foothold stable enough for economic strategists to follow and execute upon.
But what will happen if France, Spain and Italy are loosing the power to buy German products?

Political decisions are currently heavily influencing the market volatility and the believe of certain analysts is that some banks in Europe are still solid.
For all these reasons companies and institutions should adapt a mechanism to proactive understand investment flows and the trends. Managers need, more than ever before, to deliver the right decisions for increasing shareholder value and must avoid toxic stocks and obligations in their portfolio.

Many companies are providing software and Business Intelligence solutions for this challenge, but only few are able to deliver a successful experience and predict trends.
BIASAP has partnered with the major investment software solution providers to deliver on that promise.

Na de crisis van 2009 en het falen van verschillende Amerikaanse banken en de nationalisaties van anderen over de hele wereld de Stock en Obbligation markt veranderd drammatically. Sinds 2010 is er een groot debat over de ineenstorting van de Euro crisis en de noodzakelijke acties die de Europa als organisatie en de verschillende afzonderlijke landen moeten nemen om het uiteenvallen van de Unie te voorkomen. In dit scenario verschillende opties liggen op tafel en de verschillende instellingen beschikken reeds over plan B klaar om te reageren op de verschillende mogelijke effecten provocated door de schokken, de Euro-zone te ontsnappen. De instabiliteit van de Europese markt en speculatie beperkt de mogelijkheid van de belegger om duidelijk te begrijpen hoe om te voorkomen dat verloren gaat, niet alleen in sokken waarden, maar ook op de valuta-gebied.  Volatiliteit lijkt te bezitten van de markten nu en organisaties, instellingen worstelen om voordelen te krijgen voor de interne en externe stakeholders.  Alle analisten lijkt te adviseren bij de Europa-fondsen te verlaten en in andere markten te investeren om de schokken te vermijden.  Zou dit een kans of zijn we echt het assisteren van de ineenstorting van Europa?  Duitsland lijkt de enige zekere prieel, maar wie is de aanschaf van de auto’s geproduceerd in de “deelstaat” als Frankrijk, Spanje en Italië verliezen het vermogen in geld?  Politieke beslissingen zijn op dit moment het beïnvloeden van de volatiliteit van de markt en de belive voor sommige andere analisten is dat sommige banken in Europa nog steeds stevig zijn.  Om al deze redenen bedrijven en instellingen moet aanpassen mechanisme om pro-actief te begrijpen investeringsstromen en deze trend zet dat op de plek Investment managers meer dan voorheen de levering juiste beslissingen te nemen om de waarden voor aandeelhouders te verhogen en om giftige sotcks en obbligations hebben in hun portefeuille te vermijden  Veel bedrijven zijn het leveren van software en business intelligence rond dit marktsegment, maar slechts weinigen zijn in staat om succesvolle ervaring en predecting trends te leveren.

SAP Mobilizes ERP, Hints at Cloud Strategy, Gives HANA Big Data Support

By David Roe (@druadh20) May 16, 2012

Featured Download: The Definitive Guide to Content Migration by Kapow Software

With Sapphire Now, SAP’s annual gathering coming to a close later today, it’s hardly surprising that there is a bit of something for everyone. There’s cloud, mobile and databases, with the ERP king announcing the release of around 70 apps that do different things with different systems.

The idea behind the new releases is to make people more productive by enabling them use their enterprise systems on the road and on-premises.

SAP’s Mobile Stratergy

Over the course of the three-day Orlando meeting, there were numerous references to the difference this is going to make in people’s working life.

But SAP said that last year, too — and probably the year before that, but I’ve no record of that — so it’s not exactly breaking news.

What is new is that SAP has released a bunch of mobile apps that will interact with its software in such a way that users will be able to access and work with that software remotely.

SAP ERP mobiliseert, Hints op cloud-strategie, geeft HANA Big Data Support

Door David Roe (@ druadh20) 16 mei 2012

Featured Download: The Definitive Guide to Content migratie door KapowSoftware

Met Sapphire Nu, de jaarlijkse bijeenkomst van SAP ten einde loopt later vandaag, is het niet verwonderlijk dat er een beetje voor elk wat wils. Er is cloud, mobiel en databases, met het ERP-koning de aankondiging van de release vanongeveer 70 apps die verschillende dingen te doen met verschillende systemen.

Het idee achter de nieuwe releases is om mensen productiever door hen in staathun bedrijfssystemen te gebruiken op de weg en op locatie.

Mobile Stratergy SAP

In de loop van de driedaagse Orlando vergadering waren er talrijke verwijzingen naar het verschil dit gaat maken in mensen die het werkzame leven.

Maar SAP zei dat het afgelopen jaar, ook – en waarschijnlijk het jaar daarvoor,maar ik heb geen verslag van dat – dus het is niet echt breaking news.

Nieuw is dat SAP heeft een bos van mobiele apps die interageren met de software op een zodanige wijze dat gebruikers in staat zal zijn om toegang te krijgen en met die software werken op afstand vrijgegeven.